Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

cukier-wanilinowy
1535 242b 400
cukier-wanilinowy
1622 2e48 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
8757 275e 400
Reposted fromadkagar adkagar vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
2503 cfea 400
Reposted fromAgnik Agnik viapotrzask potrzask
cukier-wanilinowy
1878 d6b4 400
Reposted fromlove-winter love-winter vialifeless lifeless
cukier-wanilinowy
cukier-wanilinowy
cukier-wanilinowy
5880 a7b2 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapotrzask potrzask
cukier-wanilinowy
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viainsanedreamer insanedreamer
cukier-wanilinowy
8731 e39c 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerterowska werterowska
cukier-wanilinowy
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
cukier-wanilinowy
7717 b5fd 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viamadadream madadream
cukier-wanilinowy
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viamayamar mayamar
cukier-wanilinowy
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
cukier-wanilinowy
cukier-wanilinowy
2683 6b1f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cukier-wanilinowy
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
cukier-wanilinowy
2690 0345 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cukier-wanilinowy
2691 0927 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cukier-wanilinowy
2696 7a8c 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...